logo1

Hemgrupper

I vår församling har vi något som kallas för hemgrupper. Tanken med hemgrupperna är bl.a. att erbjuda församlingens medlemmar, och andra som är intresserade av kristen tro, en mindre gemenskap där man lättare kan lära känna varandra och kunna dela med sig av sina livserfarenheter.

 

Hemgrupper är egentligen den kristna kyrkans ursprungliga gemenskapsform. De första kristna, som vi kan läsa om i bibeln, samlades hemma hos varandra för att äta tillsammans och dela tron genom bön, bibelläsning och nattvardsfirande. Det står i Apg 2:44 att ”Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt”, vilket betydde att det fanns en omsorg om varandra som fungerade.

 

Hemgrupperna är viktiga för att också vår omsorg om varandra ska fungera. Det är vår längtan och vårt mål att alla som finns med i vår gemensak ska bli sedda, lyssnade på och erbjudas gemenskap. Att öppna upp sitt hem för kristen gemenskap hjälper oss att våga lägga av de ”masker” som vi lätt ta på inför varandra och vara äkta mot varandra. Att be tillsammans hjälper oss också att lära känna varandra på djupet.

 

Vi behöver alla förbön ibland och de i hemgruppen kan få bli ens ”bönevänner”. Där kan man dela både glädje och sorg och få förbön och uppmuntran för att kunna hantera vardagslivets problem och kunna leva ett liv i överensstämmelse med Guds vilja och plan.

.

 

 

 

Vill du gå med i en hemgrupp?

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig snarast!

 

 

Varmt välkommen!


Frågor och information

Rune Vettefors
035-463 40