logo1

Gudstjänst

I princip varje söndag året om firas det gudstjänst i Gullbrannakyrkan. För det mesta är vi i själva kyrkan men ibland också i vår församlingslokal Ankaret. I gudstjänsten möts vi för att be, sjunga, lyssna på predikan och fira nattvard. I samband med gudstjänsterna brukar vi också servera kyrkkaffe (en enkel fika) i Ankaret. I Gullbrannakyrkan har vi ingen fast litugi utan gudstjänsterna utformas av dem som på olika sätt medverkar i gudstjänsen. Församlingens medlemmar har möjlighet att vara med och hjälpa till i gudstjänsterna och vid kyrkkaffet.

 

Sång och musik är viktigt i våra gudstjänster. Vår ambition är att sången och musiken ska vara varierad och innehålla både traditionell psalmsång och modernare tongångar. Lovsångerna är särskilt viktiga eftersom de uttrycker vår kärlek till Gud.

I varje gudstjänst ber vi för vår värld och för de behov som finns i vår församling och i samhället. Du kan delta i vår bön genom att tända ett ljus i gudstjänsten eller genom att skriva ner något behov på en lapp i vår bönekorg. Om du vill att vi ska be för dig i gudstjänsten så kan du maila till oss.

 

I gudstjänsten läser vi ur bibeln, och pastorn kan dela med sig av sina tankar kring dagens text. Bibeln handlar om Livet och är en fantastisk utgångspunkt just när du har tankar om mening och sammanhang. Bibeln är ingen lagbok, utan snarare Guds kärleksbrev till oss.

Så läs och upptäck den, och lyssna till vad andra människor upptäcker i den!

 

Minst en gång i månaden firar vi nattvard i samband med gudstjänsten. I nattvarden påminner vi oss om Guds kärlek till oss, att Jesus dog för oss på ett kors och att Han lever och finns mitt i vår gemenskap i dag. Alla som vill tro på Jesus är välkomna att vara med och ta del av brödet och vinet. Nattvarden påminner oss också om att vi som kristna hör samman och har ett ansvar för varandra.

 

Våra gudstjänster är öppna för alla oavsett om du tror mycket eller litet eller bara är nyfiken på vad kristen tro och gemenskap är för något.

 

Välkommen!