logo1

Verksamhet

Gullbranna Frikyrkoförsamling lägger stor vikt vid gemenskap.

Gemenskapen mellan människor i församlingen och gemenskapen

med människor i närheten av församlingen.

I tron på Jesus Kristus vill Gullbranna Firkyrkoförsamling vara platsen

för mötet människor emellan. Det mötet som kan formas och bilda en

gemenskap likt pusselbitarna som fogas samman i ett pussel.

Genom våra olika verksamheter:
 

Gudstjänst
Hemgrupper
Stickcafé

Snäckan

Öppna förskolan
Bibelstudie


Vill vi erbjuda dig en mötesplats, där du kan få växa!
 

Hitta din plats genom underrubrikerna till Verksamhet i menyraden.