logo1

Vem kan bli medlem?

Det centrala i en kristen församling är inte själva kyrkbyggnaden utan gemenskapen. Jesus säger i Matteus evangelium kap. 18 vers 20: ”Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem”.

Vi i Gullbrannakyrkan vill inbjuda dig till en sådan gemenskap! Gullbrannakyrkan är öppen för alla! Du behöver inte ens ha en ”färdigformulerad” tro för att vara välkommen!

 

Det finns olika sätt att vara med i vår gemenskap: Man kan vara med i vår verksamhet, t.ex. genom att delta i öppna förskolan, stickcafét eller finnas med i någon av våra hemgrupper. Man kan vara med genom att gå på våra gudstjänster och bönesamlingar, där vi sjunger, ber och lyssnar till vad som står i bibeln. Man kan också vara ”medlem” i kyrkan om man vill vara med och ta ett lite större ansvar för församlingens gemenskap och verksamhet. Medlemmar har också rösträtt på våra församlingsmöten.

 

Oavsett om du finns med i kyrkan genom ditt medlemskap eller genom att vara med i någon av våra verksamheter så är du viktig. Du har något att bidra med! Du är värdefull! Du behövs! Tillsammans får vi vara med och skapa värme och gemenskap i Gullbranna.

Kontaktformulär